Консултации, подготовка на митнически документи и представителство; унищожаване на конфискувани стоки; транспорт, логистика и спедиция
Вие искате да спестите време, пари, емоции? Вие искате най-бързо да получите Вашите стоки?...
Ние сме Вашата алтернатива!
Дългогодишният ни опит с митническата администрация ни дава правото да твърдим, че не само познаваме задълбочено и в детайли митническото законодателство и специфичните изисквания, свързани с него, но и също така знаем кога, къде и какво да направим. Качественото пълно митническо обслужване/всички документи/ и представителство не е ваше изискване, а наше задължение. Консултациите са първа стъпка към едно добро сътрудничество. Вие питате, а ние ви даваме най-верният отговор. Предлагаме също така и унищожаване на конфискувани стоки, унищожаване на стоки, недопуснати за свободно обръщение от Комисия за защита на потребителите /или стоки забранени за внос от КЗП/. Ние гарантираме коректни отношения с митническата администрация и Комисията за защита на потребителите. ВСИЧКО Е ОТ НАС.... Най-бързият и евтин транспорт от и до всяка точка на света, най-съвременната и ергономична логистика и спедиция, базирана на нашите контакти.

Счетоводни и данъчни консултации и услуги
Преди всичко ние предлагаме КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ – второто име на ДОВЕРИЕТО!
И какво още......
• едностранно и двустранно счетоводство на физически лица и корпоративни клиенти /абонаментно счетоводно обслужване, годишно приключване и/или еднократни консултации/
• изготвяне на справки, финансови отчети и статистически формуляри, необходими за управлението на Вашата компания
• представителство пред данъчните власти при ревизии
• вътрешно-финансов контрол
• консултации и предложения за решение на възникнали трудови и осигурителни, данъчни и счетоводни въпроси
• консултации при обжалване на данъчно-ревизионни актове и решения
• консултации и подготовка на документи за банково кредитиране

Консултации и разработване на цялостни проекти за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по национални и международни програми на ЕС
Светът постепенно премахва своите граници... Присъединяването към голямото Европейско семейство ни даде право на достъп до оперативните програми на ЕС за подпомагане на българския бизнес. Финансирането по тези програми открива много нови възможности пред всеки предприемач. Вессин Сървисис ЕООД си е поставила целта да подкрепи инициативните и предприемчиви граждани и да ги накара да повярват, че има кой да им помогне, че получаване на безвъзмездно финансиране по европейските фондове е реалност.
В периода 2007-2013г. България има възможност да усвои няколко милиарда евро по оперативни програми за финансиране на ЕС:
• програма за развитие на селските райони (2007-2013)
• програма за рибарство и аквакултури (2007-2013г.)
• програма за развитие на конкурентоспособността на българската икономика
• програма регионално развитие
• програма околна среда
• програма развитие на човешките ресурси
• програма транспорт
• програма административен капацитет
• програма техническа помощ
Ние не можем да гарантираме 100% успех на даден проект за финансиране, но гарантираме 100% професионална консултация и подготовка на документацията.

Консултации и подготовка на документация за сертифициране по международно признати стандарти, разработване на системи за управление
Вессин Сървисис ЕООД предлага услуги за сертифициране по международни стандарти за качество и управление, както и за хранително-вкусовата профишленост и услуги:
• ISO 9001 /Качество/
• ISO 14001 /Околна среда/
• OHSAS 18001 /Здравословни и безопасни условия на труд/
• Hazard Analysis and Critical Control Points /HACCP/
• International Food Safety standard /IFS/
• ISO 22000 /Системи за управление на безопасността на хранителните продукти/
• GMP /Good Manufacturing Practice – Добри производствени практики/
• GMT /Good Trading Practice – Добри производствени практики/
Това включва също така разработване и внедряване на системи за управление /СУ/, както и последващи консулти по време на нейното функциониране, обучение във връзка с прилагане на изискванията на международните стандарти от серията ISO или други стандарти, подготовка и консулт при провеждане на вътрешни одити от втора и трета страна, вътрешен одит на вече изградените системи.
Нашата компания предлага и продуктова сертификация, която гарантира съответствието на продукта с изискванията за качество, безопасност и пр.

Лицензиране на митнически складове, данъчни складове/акцизни стоки/ и специализирани складове/медикаменти и медицински изделия/; разрешителни на обекти със специално предназначение /медицински центрове, кафе-клубове, мандри, ферми и др./
Задълбоченото познаване на специфичните изисквания, свързани с лицензирането на специализираните обекти са нашето най-голямо предимство. Бързото и безпроблемно получаване на лиценз е Вашето най-голямо предимство.

Консултации и подготовка на тръжни документи за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки
Идеята за прозрачност не е само изискване на ЕС, но вече все повече и повече се налага във всички сфери от икономическия живот на Република България. Така и обществените поръчки стават все по-популярни.
Какво предлагаме:
• проучване на обявите за обществени поръчки
• подбор на оферти за участие в тръжни процедури в съответствие с нуждите на клиента
• разработване на изискуемата документация

Осъществяване на бизнес консултации и контакти. Организиране на бизнес срещи, участие в международни панаири и изложби, фирмени презентации, квалификационни семинари и курсове, фирмено обучение, конферентен туризъм,маркетингови проучвания, фирмени контакти и други. . Разработване на икономически анализи, прогнози за развитие и подготовка на фирмени и тематични презентации

Маркетинг, реклама, PR /Public Relations/ - Връзки обществеността и публично представяне на личности и корпоративни клиенти
ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ, ЗА ДА ИЗНЕНАДАШ КОНКУРЕНЦИЯТА!
Доказано е, че рекламата продава 20% от предлагания продукт, тя води клиента директно към него. Това е едно от изискванията за успешен бизнес. Вие трябва да познавате в детайли търсенето на Вашите клиенти, техните специфични изисквания и дори техните капризи. Но повярвайте – това не е достатъчно! Много е важно да знаете и какво предлага конкуренцията – техните предимства, остъпки и други атракции за клиентите. Само така ще можете да ги изненадате и бъдете една крачка напред.

This page has valid CSS and HTML codes. Valid XHTML 1.0 Transitional

Design and support by PREMIER COLLECTION LTD.

trans pixel